Cevşen | Arapça – Türkçe (98. Bâb)

Ey her şeyi var olmadan bilen,
Ey vaadi doğru olan,
Ey lütfu açık olan,
Ey emri üstün ve galip olan,
Ey kitabı ve kanunu sağlam olan,
Ey kaza ve hükmü var olan,
Ey Kur’anı yüce olan,
Ey saltanatı ve mülkü ebedî olan,
Ey fazl ü keremi daimî olan,
Ey Arşı büyük olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.