Cevşen | Arapça – Türkçe (40. Bâb)

Ey yaratıp düzene koyan,
Ey takdir edip hedefe götüren,
Ey belayı kaldıran,
Ey gizli yakarışı işiten,
Ey batmışı kurtaran,
Ey helak olana necat veren,
Ey hastaya şifa veren,
Ey öldüren ve dirilten,
Ey güldüren ve ağlatan,
Ey saptıran ve hidayete erdiren,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.