Cevşen | Arapça – Türkçe (75. Bâb)

Ey ismi yüce ve mübarek olan,
Ey şan ve makamı yüksek olan,
Ey sena ve övgüsü büyük olan,
Ey kendisinden başka ilah olmayan,
Ey isimleri mukaddes olan,
Ey bekası devam eden,
Ey büyüklük, azamet, baha ve kadri olan,
Ey büyüklük ve kibriyâyı kendisine perde yapan,
Ey gizli nimetleri, ihsanları grup grup bile sayılamayacak kadar çok olan,
Ey ihsan ve nimeti hesap ve sayıya gelmeyen,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.