Cevşen | Arapça – Türkçe (76. Bâb)

Ey kullarına yardım eden Muîn,
Ey açıklanması gereken herşeyi beyan eden Mübîn,
Ey kullarına emniyet ve huzur veren Emîn,
Ey saltanatı muhkem, nüfuz ve iktidar sahibi Mekîn,
Ey hiçbir şey hükmünü sarsmayan ve kendisine güvenilen Metîn,
Ey azap ve ikabı şiddetli olan Şedîd,
Ey kullarının her yaptığını gören Şehîd,
Ey bütün islerini ezeli takdirine göre en güzel bir şekilde neticeye ulaştıran Raşîd,
Ey en çok övülen ve en çok övgüye layık olan Hamîd,
Ey sonsuz şeref sahibi Mecîd,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.