Cevşen | Arapça – Türkçe (59. Bâb)

Ey kendisini her şeye bedel yeter görenlere yeter olan,
Ey kendisinden hidayet isteyenlerin hidayet edicisi,
Ey gizlenecek yer arayanların üstünü örten,
Ey kendisini çağıranları cennetine davet eden,
Ey kendisinden şifa isteyenlere şifa veren,
Ey kendisine hükmetmesini isteyenler hakkında hükmeden,
Ey maddi ve manevi zenginlik isteyenleri zenginleştiren,
Ey kendisinden her ihtiyacını yerine getirilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarına yeterli cevap veren,
Ey kendisinden kuvvet ve güç isteyenlere kuvvet veren,
Ey kendisinden dostluk ve sahiplik isteyenlerin dost ve sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.