Cevşen | Arapça – Türkçe (84. Bâb)

Ey eşi ve benzeri olmayan Ferd,
Ey zat, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Vitr,
Ey her bir şeyde birliğini gösteren Ehad,
Ey hiçbir şeye muhtaç olmayan ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu Samed,
Ey şan, şeref ve yüceliği en büyük olan Emced,
Ey izzet ve galibiyeti mukayeseye gelmeyen Eazz,
Ey sonsuz azamet, büyüklük ve celal sahibi Ecell,
Ey bütün gerçeklerden daha gerçek ve ibadete en çok layık olan Ehakk,
Ey herkesten en fazla iyilik yapan Eberr,
Ey varlığının sonu olmayan Ebed,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.