Cevşen | Arapça – Türkçe (68. Bâb)

Ey gerçek şefaat sahibi Şefi’,
Ey gizli açık her sesi işiten Semi’,
Ey istediğini yükselten Rafi’,
Ey istediğini engelleyen Meni’,
Ey kâinatı en güzel bir şekilde yoktan yaratan Bedi’,
Ey hesabı en süratli bir şekilde gören Seri’,
Ey sevdiklerini Cennet ve çeşitli mükâfatlarla müjdeleyen Beşîr,
Ey kullarını itaate sevk etmek için azabıyla korkutan Nezîr,
Ey sonsuz kudret sahibi olan Kadîr,
Ey her şeye gücü yeten Muktedir.

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.