Cevşen | Arapça – Türkçe (35. Bâb)

Ey sözünü yerine getiren, ahdinde vefalı,
Ey sözünü yerine getirirken acze düşmeyen, vefasında kuvvetli,
Ey kuvvetinde yüce,
Ey yüceliğiyle beraber çok yakın olan,
Ey yakınlığıyla beraber latif olan,
Ey lütfunda şeref sahibi olan şerif,
Ey şerefinde izzet sahibi olan aziz,
Ey izzetinde büyük olan azim,
Ey azametinde, büyüklüğünde ikram sahibi mecid,
Ey yüceliğinde övülen Hamid,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.