Cevşen | Arapça – Türkçe (57. Bâb)

Ey semada=gökte azameti görülen,
Ey yerde ayetleri ve mu’cizeleri tecelli eden,
Ey her şeyde delilleri bulunan,
Ey denizde acayip sanatları bulunan,
Ey mahlûkatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten,
Ey dağlarda hazineleri bulunan,
Ey yarattığı her şeyi en güzel yapan,
Ey bütün işler kendisine dönen,
Ey her şeyde lütfu açıkça görünen,
Ey mahlûkatına kudretini tanıtan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.