Cevşen | Arapça – Türkçe (74. Bâb)

Ey zikri kendisine zikredenlere büyük şeref olan,
Ey şükrü kendisine şükredenlere büyük kazanç olan,
Ey hamdi kendisine övenlere büyük iftihar vesilesi olan,
Ey taati, kendisine itaat edenlere kurtuluş olan,
Ey kapısı kendisini arayanlara açık olan,
Ey yolu müminlere zâhir ve belli olan,
Ey ayetleri bakanlar ve ibret alanlar için kesin delil olan,
Ey kitabi kuvvetli iman sahipleri için öğüt olan,
Ey affı günahkârlar için sığınak olan,
Ey rahmeti Muhsinler için yakin olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.