Cevşen | Arapça – Türkçe (37. Bâb)

Ey kullarına yeten Kâfi,
Ey her türlü derde deva veren Şâfî,
Ey vaadinde duran Vâfî,
Ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren Muâfî,
Ey her şeyiyle yüce olan Âlî,
Ey kullarını iyiliğe ve Cennete davet eden Dâî,
Ey iyi kullarından hoşnut olan Râdî,
Ey hikmet ve adaletle hükmeden Kâdî,
Ey varlığının sonu olmayan Bâki,
Ey dilediğini doğru yola ulaştıran Hâdi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.