Cevşen | Arapça – Türkçe (31. Bâb)

Ey affı bol olan
Ey iyiliği büyük olan,
Ey hayrı çok olan
Ey fazlı köklü olan,
Ey sanatı güzel olan,
Ey lütfu daim olan,
Ey sıkıntıyı gideren,
Ey zararı kaldıran
Ey mülkün sahibi,
Ey hak ile hükmeden,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.