Cevşen | Arapça – Türkçe (72. Bâb)

Ey mahlûkatı örneksiz ve yoktan yaratan Mübdi,
Ey mahlûkatı öldükten sonra yeniden dirilten Muîd,
Ey herşeyi muhafaza eden Hafîz,
Ey herşeyi ilim ve kudretiyle kuşatan Muhît,
Ey hamd ve senaya en çok layık olan ve çok övülen Hamîd,
Ey azamet, şeref ve hâkimiyeti sonsuz Mecîd,
Ey her türlü mahlûkata münasip rızık veren Mukît,
Ey darda kalan çaresizlerin imdadına kosan Mugîs,
Ey istediğine izzet veren ve şereflendiren Muizz,
Ey istediğini zelil kılan Müzill,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.