Cevşen | Arapça – Türkçe (86. Bâb)

Ey saltanatından başka gerçek saltanat olmayan,
Ey kulların senasını saymakla bitiremediği,
Ey mahlûkatın celalini vasfedemediği,
Ey gözlerin kemalini idrak ve ihata edemediği,
Ey zekâların, sıfatlarına ulaşmaktan aciz kaldığı,
Ey fikirlerin kibriyasının hakikatine ulaşamadığı,
Ey insanların, sıfatlarını güzelce tavsif edemediği,
Ey kulların, hükmünü geri çevirmediği,
Ey herşeyde kendisini tanıtan deliller açıkça görülen,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.