Cevşen | Arapça – Türkçe (48. Bâb)

Ey bağış ve ihsanı şerefli olan,
Ey fiili latif ve ince olan,
Ey lütfu daimî olan,
Ey ihsanı ezelî olan,
Ey sözü hak olan,
Ey vaadi doğru olan,
Ey affı fazla olan,
Ey azabı adalet olan,
Ey zikri tatlı olan,
Ey dostluğu lezzetli olan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.