Cevşen | Arapça – Türkçe (33. Bâb)

Ey isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde ortağı olmayan Vâhid,
Ey istediğini bulan Vâcid,
Ey her yerde hazır ve nazir olan Şâhid,
Ey sonsuz şan ve yücelik sahibi Mâcid,
Ey bütün işlerini ezeli hikmetine göre neticeye ulaştıran Râşid,
Ey peygamberler gönderen ve ölüleri dirilten Bâis,
Ey bütün mülk ve servetlerin hakiki sahibi Vâris,
Ey hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri yaratan Darr,
Ey hayır ve menfaatli şeyleri yaratan Nâfi,
Ey kullarına hidayet veren Hâdi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.