Cevşen | Arapça – Türkçe (46. Bâb)

Ey mağlup olmayan galib,
Ey yaratılmış olmayan sanatkâr,
Ey mahlûk olmayan yaratıcı,
Ey sahip olunamayan mülk sahibi,
Ey kendisine üstün gelinemeyen Kâhir,
Ey yükseltilmekten münezzeh yükseltici,
Ey korunmaya muhtaç olmayan koruyucu,
Ey yardıma ihtiyacı olmayan Yardım Edici,
Ey kaybolmayan hazır ve Şâhid,
Ey uzak olmayan yakın,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.