Cevşen | Arapça – Türkçe (64. Bâb)

Ey çok affeden Ğaffâr,
Ey bütün ayıpları örten Settâr,
Ey her şeye galip gelen ve bütün düşmanlarını kahreden Kahhâr,
Ey istediğini zorla yaptıran Cebbâr,
Ey çok sabreden ve kullarına sabır gücü veren Sabbâr,
Ey bütün rızka muhtaç olanları rızıklandıran Rezzâk,
Ey her şeyi hikmetle açan Fettâh,
Ey her şeyi çok iyi bilen Allâm,
Ey bol bol hediyeler veren Vehhâb,
Ey bütün tevbeleri kabul eden Tevvâb,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.