Cevşen | Arapça – Türkçe (45. Bâb)

Ey herşeye herşeyden daha yakın olan Karîb,
Ey bütün mahlûkatını gözetleyen Rakîb,
Ey müminlerin sevgilisi olan Habîb,
Ey kullarının dualarına cevap veren Mücîb,
Ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören Hasîb,
Ey bütün dertlere deva veren Tabîb,
Ey her şeyi bütün incelikleriyle gören Basîr,
Ey her şeyden haberdar olan Habîr,
Ey her şeyi nuruyla aydınlatan Münîr,
Ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan Mübîn,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.