Cevşen | Arapça – Türkçe (50. Bâb)

Ey her şeyi gören fakat kendisi görülmeyen,
Ey her şeyi yaratan fakat kendisi yaratılmayan,
Ey her şeye yol gösteren fakat kendisi yol gösterilmeye muhtaç olmayan,
Ey hayat veren fakat kendisi hayat verilmeye muhtaç olmayan,
Ey her şeyi doyuran fakat kendisi doyurulmaktan münezzeh olan,
Ey her şeyi koruyan fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan,
Ey her şey hakkında karar veren fakat kendisi hakkında hüküm verilmeyen,
Ey hüküm veren fakat kendisi aleyhinde hüküm verilemeyen,
Ey doğurmayan ve doğmayan,
Ey hiçbir şey kendisine denk olmayan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.