Cevşen | Arapça – Türkçe (85. Bâb)

Ey kendisini tanımak isteyenlerin marufu,
Ey kendisine ibadet edenlerin mabudu,
Ey kendisine şükredenlerin meşkûru,
Ey kendisini zikredenlerin, ananların mezkûru,
Ey kendisini övenlerin mahmudu,
Ey kendisini arayanlar için mevcut olan,
Ey kendisini bir tanıyanlara tanıtılmış olan mevsuf,
Ey kendisini sevenlerin sevgilisi,
Ey kendisini arzulayanların merğubu,
Ey dergâhına dönenlerin maksudu,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.