Cevşen | Arapça – Türkçe (80. Bâb)

Ey gerçek adalet sahibi Âdil,
Ey rızası için yapılan işleri kabul eden Kâbil,
Ey herşeyden üstün ve yüce olan Fâdıl,
Ey her isin hakiki yapıcısı olan Fâil,
Ey yaratıkların her işini üzerine alan Kâfil,
Ey herşeyi meydana getiren Câil,
Ey her bakımdan eksiksiz olan Kâmil,
Ey mahlûkatı yokluk karanlıklarından varlık nuruna çıkaran Fâtır,
Ey kulları için hayır murad eden ve onları dergâhına çağıran Tâlib,
Ey kullarını, rızasına ermek ve cemalini görmek için can attığı Matlûb,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.