Cevşen | Arapça – Türkçe (56. Bâb)

Ey kullarını çok çok affeden Afüvv,
Ey kullarının günahlarını bağışlayan Ğafûr,
Ey itaatkâr kullarını çok seven Vedûd,
Ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan Şekûr,
Ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden Sabûr,
Ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen Raûf,
Ey kullarına karşı pek merhametli olan Atûf,
Ey bütün mahlûkatı maddi ve manevi kirlerden arındıran Kuddûs,
Ey gerçek hayat sahibi olan Hayy,
Ey gökleri yeri ve bütün mahlûkatı yerinde tutan Kayyûm,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.