Cevşen | Arapça – Türkçe (18. Bâb)

Ey mülkünde daim olan,
Ey celalinde azim olan,
Ey saltanatında kadim(ezelî) olan,
Ey kullarına rahmet eden,
Ey her şeyi bilen,
Ey emirlerine uymayana halim olan,
Ey kendisine ümit bağlayana kerim olan,
Ey ölçülerinde hikmetli olan,
Ey hükmünde lütuf sahibi olan,
Ey lütfunda kadir olan

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.