Cevşen | Arapça – Türkçe (16. Bâb)

Ey her şeyin rabbi,
Ey her şeyin ilâhı,
Ey her şeyin yaratıcısı,
Ey her şeyin üzerinde olan,
Ey her şeyden önce olan,
Ey her şeyden sonra olan
Ey her şeyi bilen,
Ey her şeye gücü yeten
Ey her şeyin sanatkârı olan
Ey her şey fenâ bulup, Kendisi bâkî kalan

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.