Cevşen | Arapça – Türkçe (49. Bâb)

Ey kullarına nimet ihsan eden Münevvil,
Ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran Mufassil,
Ey istediğini istediği şekilde değiştiren Mübeddil,
Ey zorlukları kolaylaştıran Müsehhil,
Ey istediğini zelil kılan ve mahlûkatına boyun eğdiren Müzellil,
Ey kitaplar ve bereketler indiren dilediğinin rütbesini alçaltan Münezzil,
Ey kâinatta bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevkeden Mühavvil,
Ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren Mücemmil,
Ey her şeyi kemale erdiren Mükemmil,
Ey istediğini istediğine üstün kılan Müfaddil,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.