Cevşen | Arapça – Türkçe (55. Bâb)

Ey en yüce misaller kendisine ait olan,
Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan,
Ey ahiret ve dünya kendisine ait olan,
Ey cennetül me’vanın sahibi,
Ey cehennem ve ateşin sahibi,
Ey en büyük ayetler sahibi,
Ey en güzel isimler sahibi,
Ey hüküm ve kaza sahibi,
Ey yüce göklerin sahibi,
Ey arş ve yerin sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.