Cevşen | Arapça – Türkçe (15. Bâb)

Ey cömertlik ve ihsan sahibi,
Ey fazl ve iyilik sahibi,
Ey emniyet ve eman sahibi,
Ey kudsiyet(mukaddeslik) ve kemâlât (pâklık) sahibi
Ey hikmet ve beyan sahibi
Ey rahmet ve rıdvan(rıza) sahibi,
Ey kesin delil ve bürhan sahibi,
Ey azamet(büyüklük) ve saltanat sahibi,
Ey af ve mağfiret sahibi,
Ey kendisinden yardım istenen şefkat sahibi,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.