Cevşen | Arapça – Türkçe (41. Bâb)

Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan Ğâfir,
Ey ayıp ve kusurları örten Sâtir,
Ey düşmanlarını mağlup eden Kâhir,
Ey her şeye gücü yeten Kâdir,
Ey bütün mahlûkatının hallerini gören Nâzır,
Ey bütün mahlûkatı yoktan var eden Fâtır,
Ey kendisine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren Şâkir,
Ey kendisini zikredenleri yâd eden Zâkir,
Ey dostlarına yardım eden Nâsır,
Ey dilediğini zorla yaptıran Câbir,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.