Cevşen | Arapça – Türkçe (88. Bâb)

Ey gerçek ikram sahibi Mükrim,
Ey dilediğini büyüten ve eserleriyle büyüklüğünü gösteren Muazzim,
Ey mahlûkatını çeşit çeşit nimetlere gark eden Müna’im,
Ey mahlûkatına lazım olan herşeyi veren Mu’ti,
Ey mahlûkatının ihtiyacını giderip zengin kılan Muğni,
Ey canlılara hayat veren Muhyi,
Ey mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk defa yaratan Mübdi,
Ey mahlûkatını nimetleriyle hoşnut kılan Murzi,
Ey mahlûkatı her türlü tehlikeden kurtaran Münci,
Ey bol bol iyilikte bulunan Muhsin,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.