Cevşen | Arapça – Türkçe (67. Bâb)

Ey yeri beşik yapan,
Ey dağları direk yapan,
Ey güneşi kandil kılan,
Ey ay’ı nur kılan,
Ey geceyi örtü yapan,
Ey gündüzü maişet zamanı yapan,
Ey uykuyu huzur ve sükûn vasıtası kılan,
Ey semayı bina kılan,
Ey eşyayı çift çift yaratan,
Ey ateşi gözcü kılan,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.