Cevşen | Arapça – Türkçe (60. Bâb)

Ey her şeyden önce olan Evvel,
Ey her şeyden sonra olan Âhir,
Ey varlığı apaçık görünen Zâhir
Ey her şeyin içyüzünden haberdar olan Bâtın,
Ey her şeyi yoktan yaratan Hâlık,
Ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Râzık,
Ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık,
Ey varlığı her şeyden önce olan Sâbık,
Ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Sâik,
Ey tohum ve çekirdekleri yarıp sünbüllendiren Fâlık,

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.