Cevşen | Arapça – Türkçe (100. Bâb)

Ey Rabbimiz, terbiye edenimiz,
Ey İlâhımız,
Ey Seyyidimiz, efendimiz
Ey Mevlâmız, sahibimiz
Ey Yardımcımız,
Ey Koruyucumuz,
Ey Kadirimiz, güç ve kuvvet verenimiz
Ey Razıkımız, rızık verenimiz
Ey Delilimiz, yol göstericimiz
Ey Meded kârımız, sıkıntı ve felâketlerden kurtarıcımız

Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin, Senden başka İlah yok ki bize imdat etsin. Emân ver bize, emân diliyoruz. Bizi Cehennemden kurtar.