Her türlü üzüntü için Maşaallah

Sual: “Büyük Cevşen’in evrad-ı kudsiye kısmında geçen ‘her türlü üzüntü için Maşaallah’ denmesinden murad nedir? Halk arasında göz değmesin gibi kullanıldığından dolayı soruyorum.”

Evrad-ı Kudsiye’nin ilgili bölümü mealen şöyledir:

“Hazırlığımız şudur ki: Her tehlike için La ilahe illallah; her bereket için elhamdülillah; her genişlik için eşşükrü lillah; her hayret için sübhanallah; her darlık için hasbiyallah; her günah için estağfirullah; her üzüntü için maşallah; her kaza ve kader için tevekkeltü alellah; her musîbet için inna lillah…”1

Kur’ân buyuruyor ki:

“Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz bir şey sizin için şerdir.”2

Üzüntüleri sevmeyiz. Ama üzüntüler isyan olmamak şartıyla yanlışımızı itiraf etmemizi sağlar, kemalata medardır, günahımıza kefarettir, Allah’ın lütfuna, rahmetine ve mağfiretine vesiledir. Bu yönleriyle hayırdır.

Hayır ise Allah’ın dilediği şeydir.

Allah’ın dilediği her şeye ise maşallah denir.

Dipnotlar:

1. Büyük Cevşen, s. 178.
2. Bakara Sûresi: 216.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir