Ruh sağlığının şifâsı: Esma zikri

Esma zikri
Aile Hekimi Dr. Ender Saraç

Esma Zikri | 10 Şubat 2007 tarihli Hürriyet Cumartesi ekinde Ayten Serin imzalı, ‘zikir’le ilgili ilginç bir haber yayınlandı.

“Zikir; reiki ve yoga gibi şifa verici teknik” başlığıyla yayınlanan haberde, medyada sağlıklı hayat, kilo kontrolü gibi konularda isim yapmış aile hekimi Ender Saraç’ın “Ruhsal Gelişim ve Kader” isimli kitabı yorumlanıyordu.

Ruh sağlığı açısından bir şifa vesilesi olarak gördüğü zikri, ‘ileri bir teknoloji’ olarak niteleyen Dr. Saraç şöyle diyordu:

“Zikir de meditasyon mantraları, reiki sembolleri gibi bir teknolojidir. Belli sesleri tekrar edip jeneratör gibi enerji üretirsiniz. Kur’ân’da geçen Allah’ın 99 isminden her biri, bir enerji köküdür. (…) Artık hekimlerin bunlara sahip çıkması gerekir.”

Saraç’ın bu sözleri, inanılsın veya inanılmasın, aslında herşeyin hakikatinin Allah’ın bir ismine dayandığını ve bu isimlerde psikolojik ya da fizyolojik pekçok derdin/hastalığın şifasının gizli olduğu gerçeğini teyid ediyor.

ESMA-İ HÜSNA ŞİFA KAYNAĞI

Esma-i Hüsnâ, gerçekten de şifâ kaynağı. Bediüzzaman Hazretleri de, meselâ Büyük Cevşen’de yer alan ve içerisinde ‘İsm-i Âzam’ denilen Allah’ın altı büyük isminin bulunduğu Tahmiye duâsı için “..maddî ve manevî hastalıkların bir nevî şifası..” diyordu.

Aslında, Dr. Saraç’ın, şifa veren ‘enerji kökleri’ olarak nitelediği Allah’ın isimleri, sadece hastalıkların şifasında değil, hayatın her karesinde sözkonusu idi. Çünkü Bediüzzaman “Herbir şeyin hakikati bir isme veyahut çok esmâya istinad eder” diyordu. Yine “İnsan ve insanın hayatı, esmâ-i İlâhiyenin tecelliyâtına bir tarladır” sözü de ona aitti. Yani hayatın türlü halleri, Allah’ın güzel isimlerinin yansımalarından başka bir şey değil. İnsan kederde, sevinçte, hastalıkta, sağlıkta, kısacası hayatının her ânında ve her karesinde—bilinçli ya da bilinçsiz—Allah’ın isimlerini yansıtıyor, adeta hayatını Allah’ın isimlerinin tecellîsine bir ekim-biçim sahası haline getiriyordu.

HER İNSANDA ALLAH’IN BİR İSMİ BASKIN

Bununla beraber her insan, hayatında Allah’ın farklı bir ismini daha baskın şekilde gösterebiliyordu. Bediüzzaman’ın da “İnsan bütün esmâya mazhardır; fakat… tenevvü-ü esmâ (isimlerin çeşitliliği), insanların dahi bir derece tenevvüüne (çeşitliliğine) sebep olmuştur” diyerek ifade ettiği bu gerçeği, Dr. Saraç şöyle dillendiriyor:

“Her insanda Allah’ın 99 isminin belirli açılımları bulunuyor. Ancak bunların bazıları baskın, bazıları dengede, bazıları uyur durumda. Örneğin sürekli her konuda geri kalıyorsanız, El Müzill isminin etkisi kuvvetli demek. El Mukaddim ise tersine, öne geçirici bir etki yapıyor, insan onun etkisini kullanmayı bilirse atak yapabiliyor.”

Peki insan, kendisinde Allah’ın hangi isminin daha baskın olarak tecellî ettiğini, ya da hangi isimleri daha çok üzerinde göstermesi gerektiğini nasıl anlayacaktı? Çünkü Saraç’a göre, insan hangi alanda sıkıntı yaşıyorsa, Allah’ın o alanla ilgili ismini daha ziyade zikretmeliydi.

Saraç’a göre, kişinin bunu tespit etmesinin yollarından biri, kendi içine dönerek, sakin bir şekilde hayatın hangi alanında sıkıntılarının olduğunu tespit etmekten geçiyor.

KIRK GÜN RUH TEKÂMÜLÜ

Dr. Saraç ayrıca, bahsettiği zikir tekniğinden daha fazla verim almak için, zikirden bir gün önce ‘detoks (arınma)’ denilen sebze türü gıdalarla beslenmeyi esas alan bir diyet programına başlamak gerektiğini söylüyor. “40 gün boyunca mümkün olduğunca az kırmızı et, sarmısak, soğan, kırmızı pul biber yenmesi gerek” diyen Dr. Saraç, “40 gün hiç yalan söylemeyin, kullanmadığınız eşyaları ihtiyacı olanlara verin, içinde bulunduğunuz ortamı daha pozitif yapmaya çalışın, sık sık doğaya açılmaya, mükemmelliğini fark etmeye çalışın, çocukların başını okşayın, duâ edin” derken de, aslında hep fıtrat dini İslâmın prensiplerine işaret ediyordu. Nitekim Bediüzzaman da, insanın mizaç ve huylarının beslendiği şeyden etkilendiğini söyleyerek, “Kırk günde hergün et yiyen kasâvet-i kalbiyeye dûçâr olur” darbımeselini buna delil gösteriyordu. (9. Lem’a, s. 89)

Öte yandan insanın manevî/ruhsal boyutta derinleşmesi, maddiyâtta sığlaşmasıyla mümkündü. Yani insan maddeden uzaklaşmalıydı ki, mânâda yoğunlaşabilsindi. Bediüzzaman bu gerçeğe “Maddiyatta tevaggul eden, mâneviyâtta gabileşir ve sathî olur” sözüyle de işaret etmişti.

İşte Saraç’ın, 40 gün çalışılması gerekir dediği zikir tekniği için tavsiye ettikleri, aslında her zaman için insanın ruh tekâmülünü sağlayacak İslâmî prensipler.

ESMÂ HAZİNESİ: CEVŞEN

Şifâ kaynağı olarak Allah’ın isimleri zikredilince, Cevşen’den bahsetmemek mümkün değil elbet.

Cevşen de, Cebrail’in (as) Peygamberimize (asm) indirdiği ve içerisinde Allah’ın binbir isminin bulunduğu tesirli bir duâdır. Zeyne’l-Âbidin (ra) tarafından rivayet edilen bu zengin duâyı Bediüzzaman da okumuş, hatta birçok sıkıntıdan bu duâ sayesinde kurtulduğunu ifade etmiş, başkalarına da okumasını tavsiye etmiştir.

ZİKİR VE DUÂ İBADETTİR; NETİCESİ AHİRETE BAKAR

Ancak burada küçük bir hatırlatma yapalım. Her ne kadar Dr. Saraç, ortaya koyduğu zikir tekniğinden, Müslüman olmayanlarca da yapılabilen bir teknik olarak söz etse de, en azından Müslüman olanların, mensup oldukları dinlerinin bu konuda koyduğu ölçüyü bilmesi gerekir. Bediüzzaman bu hususu en güzel şekilde izah etmiştir. Şöyle ki:

Herşeyden önce, duâ bir ibadettir. Allah’ın isimleriyle yapılan zikir de bir ibadettir. Yapılan bu zikir ve duâlar neticesinde dünyada elde edilmek istenen bir takım şeyler ise, yapılan duânın/zikrin vakti olarak algılanmalıdır. Yani elde edilmek istenen neticeler, o zikrin amacı/hedefi haline gelmemelidir. Hedef, bir ibadet şuuruyla Allah’ın rızası olmalıdır. Allah, arzu edilen şeyi dilerse verir, dilerse vermez. Verirse şükredilir, vermezse ilgili duânın/zikrin vaktinin bitmediği düşünülerek, ibadete devam edilmelidir. (Bu hususun detaylı izahı için bkz: Bediüzzaman, Sözler, 23. Söz, 5. Nokta)

NAMAZ TESBİHATI GÜNLÜK İHTİYACI KARŞILIYOR

Allah’a duâ edilmektedir. İnsan ruhunun, günün her vaktinde maddî-manevî pek çok ihtiyacının olduğu dikkate alınırsa, bu esmâ hazinesi tesbihatın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ki, Bediüzzaman’ın, sırf talebelerinden birinin bu namaz tesbihatında gösterdiği tembellikten dolayı, ‘tesbihatın önemini’ anlatan bir mektup yazması da konunun ehemmiyetini ortaya koymaktadır.

MUTLU HAYAT, RUHUN İHTİYACINI TATMİNLE MÜMKÜN

Aslında bütün bu tesbihatlar, zikirler stres ve depresyon gibi rahatsızlıkları eksik olmayan günümüz insanı için tam bir şifâ kaynağıdır. Zira insanın maddî yapısının yanında bir de manevî yönü vardır. İnsan maddî hayatının sağlığına dikkat ettiği gibi manevî hayatının sağlığını da korumak durumundadır.

İşte bu tesbihatlar, duâlar, zikirler, özetle Allah’a iman ve ibadet insanın manevî hayatının sağlıklı bir şekilde devam etmesinin tek çıkar yoludur. Aksi halde bir takım psikolojik rahatsızlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır.

Günümüz insanının, özellikle hak dinden uzaklaşarak manevî cephesini ihmal eden Batı insanının, uzak doğu dinlerinin Yoga, Reiki, Meditasyon gibi tekniklerine yönelişi, hep bu manevî alandaki boşluğu doldurmak adınadır. Bugün insanlık bu manevî ihtiyacını tatmin arayışındadır. Komünist Çin’deki dine dönüş haberleri de bunun bir göstergesi.

Aslında yaklaşık yarım asır önce, Eşref Edip’in kendisiyle yaptığı röportajda Bediüzzaman’ın ifade ettiği şu satırlar, bunalan insanlık için en doğru çıkış yoluna dikkat çekiyor:

“Dünya, büyük bir mânevî buhran geçiriyor. Mânevî temelleri sarsılan Garb cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir vebâ, bir tâun felâketi, gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sâri illete karşı İslâm cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş, bâtıl formülleriyle mi? Yoksa, İslâm cemiyetinin ter ü taze îman esaslarıyla mı?..”

Evet, Dr. Saraç’ın kitabında ortaya koyduğu ‘Allah’ın isimleriyle zikir tekniği’ de, ‘İslâm cemiyetinin ter ü taze esasları’dan başka bir şey değil…

Dr. Saraç’a göre bazı zikir teknikleri

Dr. Ender Saraç’a göre, türlü ihtiyaçların giderilmesine yönelik bazı zikir teknikleri şöyle ifade edilmiş:

 • Sürekli darlık ve sıkıntı çekiyorsanız Ya Muğni, En Nafi
 • İçiniz sıkılıyor ve göğsünüz daralıyorsa El Basit
 • Bir türlü olayların içinden çıkamıyor ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız El Vekil
 • Sürekli başınıza felâketler geliyorsa El Mani, Es Selam
 • Bilginizi arttırmak için gerekli beyin devrelerinin açılmasına yardım için El Alim
 • Kendinizi biraz katı ve merhametsiz hissediyorsanız Er Rahim, Er Rahman
 • Sürekli halsizseniz ve enerjiniz düşükse El Hayy
 • Çok pasif ve korkaksanız El Kahhar
 • Kötü bir yöneticiyseniz veya olayları yönetemiyorsanız El Vali
 • Bir türlü organize olamıyorsanız El Kayyum
 • Yaşamda elinizden tutacak kimse yoksa El Veli
 • Bir iş kurarken El Hakim

Evet, Allah’ın her bir ismi, insanın bir ihtiyacı için şifa kaynağı. Bu hususu Bediüzzaman da vurgulamış ve şöyle demişti: “İnsanın mahiyeti ulviye (yüce), fıtratı (yaratılışı) câmia (geniş) olduğundan, binler envâ-ı hâcât (ihtiyaç türleri) ile bin bir esmâ-i İlâhiyeye (Allah’ın isimlerine), herbir ismin çok mertebelerine fıtraten (yaratılışça) muhtaçtır.” (Sözler, s. 586)

00020
George Marovitch

George Marovitch: Cevşen, insan ruhunu rahatlatıyor

Dr. Ender Saraç’ın ‘Allah’ın isimleriyle zikir tekniği’ni, Cevşen hayranı Vatikan Büyük Elçiliği İstanbul Temsilcisi George Marovitch’e de bahsettik. Cevşen’in bu konuda güzel bir örnek teşkil edeceğini nazara veren Marovitch, bu duâya hepimizin ihtiyacı olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Hepimiz kuluz ve günah işleyebiliyoruz. Cevşen’de ise ‘Allah’ım, günahlarımdan dolayı beni cezalandırmakta acele etme, bizi affet’ tarzında dualar var. Cevşen’le Allah’a sığınmış oluyoruz. Zaten başka kime sığınabiliriz ki? Bize en yakın olan O. Cevşen, insanın ruhunu rahatlatıyor.”

Daha önce kendisiyle yaptığımız röportajda, yüzlerce Cevşen dağıttığını ve dağıtmaya devam ettiğini ifade eden Sn. Marovitch “Müslüman olalım, Hıristiyan olalım, Yahudi olalım, hepimiz Allah’ın bu 99 ismini biliyoruz, okuyoruz” diyor ve Cevşen için şöyle diyordu: “Bu kitapta her inananın söyleyeceği en güzel duâlar var.”

Kaynak: Yeni Asya

9 comments

 1. Bu Rabbimin isimlerini ķaçar kez zikredeceğimizi yazarsanız çok sevinicem.

 2. Allah rızası için çocukların akli dengesinin bozuk olduğunda ne yapmak lazım? Hangi duayı okumak gerekir?

  1. Muhterem okuyucu,

   Her şeyden önce “hayır da, şer de Allah’tandır” inancımız gereği, başımıza gelen musibet ve hastalıkların “Allah’ın hikmeti gereği geldiğini” bilmeliyiz. Kur’an’da “Onlara (mü’minlere) bir musibet geldiğinde ‘İnna lillah ve inna ileyhi râciûn’ (Biz Allah’tan geldik ve yine O’na döneceğiz) derler” buyuruluyor. Dolayısıyla mü’min, olumlu-olumsuz başına gelen her şeyi Allah’tan bilir, O’nun izni ve dilemesi ile geldiğine inanır. Şayet Allah izin vermese, bir yaprağın bile kıpırdamayacağını bilir.

   Bu bakış açısı temeldir. Varlık âlemine ve eşyaya böyle baktığımızda, esasen hastalık ve musibetler gibi görünüşte olumsuz telakki edilen durumların bile, aslında Allah’ın bizlere hikmetinin gereği olarak verdiği bir “imtihan hali” olduğunu anlar ve buna göre hareket ederiz.

   Hastalıklar, psikolojik rahatsızlıklar en genel anlamda yine Allah’ın bizlere hikmetiyle verdiği bir imtihan vesilesidir. Her şeyden önce “sabır içinde şükür” ister. Derdin “kimden” geldiğini bilmek, dermanı kolay kılar. Bu hakikate teslim olduktan sonra da zaten dua musluğu açılır.

   Evvelâ; samimiyet ve içtenlikle kendi ifadelerimizle Rabbimizden hastalık için şifa duasında bulunmalıyız. Fakat bu hastalığı, bu “duanın vakti” bilmeliyiz. Madem vakit girmiş, bu hali yaşıyorum, öyleyse Allah’a dua etmeliyim diye düşünmeliyiz. Tıpkı güneş battığında akşam namazı vaktinin girmesi gibi, yaşadığımız sıkıntı da yapacağımız duaların vaktinin girdiğini gösterir. Akşam namazı güneşin batmaması için kılınmadığı gibi, esasen bu duaları yapmamıza ana sebep de “hastalığın kalkması” değildir. Bu sadece bir vesiledir. Acizliğimizi, çaresizliğimi anlayıp Allah’ın sonsuz kudret ve rahmetine sığınma vesilesidir. Bu sığınış, bu samimi ibadet hali, başlı başına yaşanması gereken bir haldir ki, Allah bize bu sıkıntıyı vermiş ve bu vesileyle Kendisine sığınmamızı, dualarda bulunmamızı dilemiştir, diye düşünmeliyiz.

   Artık, bu temel bakış açısı ve zihnî ön hazırlıktan sonra, hem içimizden geldiği gibi kendi kelimelerimizle yapacağımız dualara, hem de Cevşen, Tahmidiye, Sekine, Evrâd-ı Kudsiye, Dua-i İsm-i A’zam, Tercüman-ı Dua-i İsm-i Azam gibi Kur’an ve hadis kaynaklı tesirli dua hazineleriyle yapacağımız dualara devam edebiliriz.

   Eğer dua ettiğimiz halde, sıkıntı/hastalık ortadan kalkmıyorsa; “daha duanın vakti bitmemiştir” diye düşünüp, dua etmeye, yani bu halimize mahsus olan bu ibadet haline devam edeceğiz. Eğer hastalık izale olursa, o zaman “bu hale mahsus duanın vakti bitmiştir” diye düşünülebilir.

   Bu cümleden olarak, sıkıntınızla ilgili olarak, maddî/tıbbî tedbirlerle (ki onlar da fiilî birer duadırlar) beraber, yukarıda adı geçen duaları “Büyük Cevşen” diye bilinen kitaplardan bularak okuyabilirsiniz. Bediüzzaman, özellikle, içerisinde “İsm-i Azam” denilen Allah’ın altı büyük isminin bulunduğu Tahmidiye duası için “maddi ve manevi hastalıkların bir nevi şifası” diyor.

   Cenab-ı Hak, cümlemizin maddi-manevi hastalıklarına şifalar versin.

 3. Dinimizde namaz tesbihatındaki zikirler ve bazı hususi zamanlarda hususiyetle yapılan dualar gibi “miktarlı” yapılan evrad ü ezkâr vardır. Ancak genel olarak, Allah’ın Esma-i Hüsnasını içimizden geldiği gibi, istediğimiz zaman, herhangi bir “miktar” veya “sınır” gözetmeksizin zikretmemize de bir mani yoktur. Çünkü bu, bir dua halidir. İhtiyaç hissettiğimiz sürece, ihtiyaç hissettiğimiz kadar Allah’ı zikredebiliriz. İnsan nasıl ki maddî hayatı için her an havaya ve belli aralıklarla yemeye-içmeye muhtaçtır; aynı şekilde manevi hayatının sağlıklı olarak devamı için de belli aralıklarla Allah’ı anmaya muhtaçtır. Bismillah, Lailaheillallah, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahuekber vb. “bakiyat-ı salihat” olarak bilinen mübarek kelimeleri tekrar tekrar söylemek bu sırdandır.
  Ayrıca Kur’an’da “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin” (Araf Suresi: 180. ayet) denilir fakat “Allah’ın şu ismini şu kadar zikredin” gibi bir bilgi yer almaz.
  Özetle; ehlince, bazı hususi hallere ait, hususi miktarlar tavsiye edilmişse de, genel olarak Allah’ın isimlerini istediğimiz kadar zikredebiliriz.

 4. Selam aleyküm,ben depresyon hastasıyım, ilaç kullanımını bırakalı yine ağlama krizlerine giriyorum.enerjim bitik, çocuklarıma tahammülüm yok.baş ağrım var.Namazımı kılıyorum çok şükür.Şifam için ne önerirsiniz?

  1. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin çek en az 1000tane günde

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.