Üstad Cevşen’i nasıl okurdu?

Üstad’ın Cevşen’i hayatının son kırk yılında her gün okuduğunu ve feyizler aldığını okudum. Üstad Cevşen’i nasıl okurdu?

Evvelen; Resulullah (asv)’ın buyurduğu gibi

”Amelin en hayırlısı az da olsa devamlı olanıdır.”

Üstad’ın gençliğinde kazaen sabah namazını geçirdiğine sebeb olarak ”Geceleyin âdet ettiğim vird-i şerifi terk ettiğimdir.” demesi gibi, ulema ve evliya, başlarına gelen bir kısım musibetlere sebeb olarak, âdet ettikleri evradı terk etmelerini görmüşlerdir. Üstad’ın hatıralarda gelen namaz tesbihatı için şiddetli tahşidatının bir vechi de bu olsa gerektir.

Saniyen; Üstad Hazretleri lahikalarda da ifade ettiği gibi her gün, hususan sabah namazından evvel dört-beş saat evrad ile meşgul oluyordu. Yanında kalan ağabeylerin ifadelerine göre Yasin ve Cevşen’in tamamını okuduğu gibi, daha başka virdleri de okurdu.

“Bu Hizb-i Nuriye benim şahsıma ait pek büyük bir keramet-i mâneviyesi var. Şimdi beyan etmek zamanı geldi.”

“Yirmi üç sene evvel, Eski Said, Yeni Said’e inkılâp ettiği zaman, tefekkür mesleğinde gittiği için تَفَكُّرُ سَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ sırrını aradım. Her bir-iki senede o sır, ya Arabî, ya Türkçe bir risaleyi netice verip suret değiştiriyordu. Arabî Katre Risalesinden, tâ Âyetü’l-Kübrâ risalesine kadar, o hakikat devam edip suretler değiştirerek, tâ Hizbü’l-Ekber-i Nuriye suret-i daimesine girdi. Yirmi seneden beridir ki, ne vakit sıkılsam ve fikir ve kalbe yorgunluk ve usanç gelse, bu hizbin bir kısmını mütefekkirâne okumuşsam, o sıkıntıyı ve usanç ve yorgunluğu izale ediyordu. Hattâ, bilâistisna, her gece sabaha yakın dört beş saat meşguliyetten gelen usanç ve yorgunluk, o hizbin altısından birisini okumasıyla hiçbir eseri kalmadığı bin defa tekerrür etmiş. Mühim bir hakikati bu hakikat münasebetiyle bu zamanda ehl-i medreseye ve hocalara taallûk eden bir meseleyi beyan ediyorum.”(1)

(1) bk. Kastamonu Lahikası, (144. Mektup)

4 comments

  1. Allah razı olsun. Demek bu mubarek dua sıkıntılarımıza deva, ruhumuza ferahlık

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir