Cevşen ve kolyeler

Sual: “Muhafazalı olmak şartıyla vücutta cevşen, duâ, âyet vs. taşımanın ve tuvalette çıkarmamanın hükmü nedir? Bazı kolyelerde açıktan ‘Allah’ yazısı yer alıyor. Bu kolyeleri  üzerinde taşıyanların tuvalete ve banyoya girmeleri câiz midir?”

Resûlullah (asm) ayak yoluna gittiği vakit mübârek parmağındaki “Muhammedü’r-Resûlullah” yazılı mührü çıkarırdı.1
Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: “Sizden biriniz abdest bozmaya gittiğiniz zaman kıbleyi karşısına almasın. Arkasını da kıbleye çevirmesin. Abdest bozarken ya doğuya, ya da batıya dönünüz.”2

Bu hadislerden anlaşılıyor ki, helâya girdiğimizde üzerimizde mukaddes belgeler, âyetler, Allah ismi, duâ vs. bulunmayacak, tuvalette kâbeye doğru dönülmeyecek. Bu haberler, üzerimizde âyet yazılı herhangi bir kâğıt veya kitap varsa, helâya girmezden önce çıkarmamızın, en azından “sünnet” olduğunu bize göstermeye kâfîdir. Bu sünnete riâyet etmemek ise, hiç şüphesiz mekruhtur.

Ancak âlimler, âyet yazılı kâğıdın, duâların, cevşenin, Allah yazılarının bir naylon veya muşamba içinde sarılmış vaziyette üzerimizde bulunması halinde; çıkarmakta zorluk varsa, üzerimizde kalmasına müsaade ederler. Açıktan Allah yazılı kolyeler, eğer çıkarmakta zorluk varsa, en azından gömleğimizin altında kapalı yerde bulunmalıdır.

Fakat zorluk yoksa, naylonda sarılı da olsa, kapalı yerde de olsa çıkarmamız halinde sünneti yaşamış oluruz.

Dipnot:
1- Taç, 182;
2- Taç, 188.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir