Risale-i Nur Cevşen’den kuvvet almıştır

Bediüzzaman Hazretleri’nin saff-ı evvel talebelerinden Mustafa Sungur, Yeni Asya’nın Cevşen kampanyasını değerlendirdi.

Cevşen kampanyasının güzel bir hizmet olduğunu ve zaten maksadın da Cevşen’i okutmak olduğunu ifade eden Mustafa Sungur, “Bu duâ, bütün kâinatı ihata eden Esma-i İlâhiyenin tecellîlerini ifade eder” dedi.

Cevşen’in, Peygamberimizin Esma-i Hüsnâyı ders verdiği, vahiy mahsûlü bir duâ olduğunu da ifade eden Mustafa Sungur, “Risâle-i Nur Cevşen’den kuvvet almıştır” dedi.

Kaynak: Yeni Asya

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir