Cevşen, okuyana manevî bir lezzet veriyor

Cevşen’i Şiî Müslümanların uzun yıllardır okuduğunu ifade eden Fırıncı, Bediüzzaman’ın Cevşen’i Türkiye’de yaşayan sünnîlere tanıttığını belirterek “Biz Cevşen’in, Cenâb-ı Hakk’ın esmâsının, sıfat-ı ilâhînin pekçok yüksek vasfını zikreden bir münâcat-ı Peygamberî olduğunu biliyoruz.

Bediüzzaman Hazretlerinin de kaydettiği gibi Hazreti Peygamberin sıcak Arap yarımadasında harplerde zırh giymek mecburiyetinde oluşu sırasında hadis-i kudsî mânâsıyla taraf-ı ilâhîden ikram edilen bir münacattır Cevşen.

“Onda, Kur’ân-ı Azimüşşan’daki bütün duâların hülasası vardır. İlâhî bir münacaattır. Uzun asırlar Şiî Müslümanlar devamlı onu okuduğu halde Sünnî Müslümanlar uzak kalmış bu yüksek duâdan. Elli altmış yıl sene önce Bediüzzaman’ın bütün herkese okuduğu evrad olması itibarıyla Risâle-i Nurları okuyan mü’minler de ona ittibaen okuyorlar” yorumunda bulundu.

CEVŞEN HERGÜN OKUNMALI

Hayatı anlamlandırmak için Cevşen’in hergün okunması gerektiğini söyleyen Fırıncı, “Bediüzzaman’ın koyduğu sıralamaya göre 1957 sonlarında yazımını tamamlayan Mustafa Acet 1958 yılında bastırmıştır. Büyük Cevşen ismiyle andığımız bu münacaat kitabının ilk bölümü Cevşen duâsından oluşuyor. Diğer kısımlarında ise Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin münacaatı, Peygamberimize salavatlardan oluşan Delail-ünnur, Münacaat-ı Kur’âniye gibi muhtelif duâlar var. Hazreti Üstad bunu kendisi tanzim etti. Talebesi Ceylan Çalışkan nezaretinde kaleme alındı. İlk baskıda Cevşen’in arkasından Münacaat-ı Kur’ân geliyordu. Sonraki baskıda Nakşibendi Hazretlerini evradını koydu Üstad. Ve öyle devam etti.

Cevşen okunduğu zaman öyle bir ruh lezzeti husule getiriyor ki hayatı parlak ve şeffaf görmek için hergün bir miktar okumak lazım. Bazıları hergün tamamını okuyor, bu yapılamasa da en azından bir miktar okumak lâzım. Ben umumî vasıtalarla yolculuk yapıyorum. Cevşen’i de yanımda taşırım. Eğer vasıtada oturma imkânı bulduysam hemen bir miktar okurum. Cevşen hem manevî bir kalkan ve siper, hem de feyiz kaynağıdır. Onun nimet-i Rabbaniye olduğuna şüphe yok” dedi.

Kaynak: Yeni Asya

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir