Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (71)

1. Ey aləmlərin Rəbbi.
2. Ey qiyamət günün sahibi.
3. Ey səbr edənləri sevən.
4. Ey tövbə edənləri sevən.
5. Ey maddi və mənəvi cəhətdən təmizlənənləri sevən.
6. Et yaxşılıq edənləri sevən.
7. Ey yardım edənlərin ən xeyirlisi.
8. Ey haqla-batili ayırıb hökm edənlərin ən xeyirlisi.
9. Ey yaxşılıq edənlərə hədsiz mükafat verənlərin ən xeyirlisi.
10. Et fitnə-fəsad törədənləri çox yaxşı bilən.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!