Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (69)

1. Ey bütün canlılardan əvvəl var olan həqiqi həyat sahibi.
2. Ey bütün canlılardan sonra da var olacaq həqiqi həyat sahibi.
3. Ey heç bir şeyin özünə bənzəmədiyi həqiqi həyat sahibi.
4. Ey hüç bir canlının özünə çərik olmadığı həqiqi həyat sahibi.
5. Ey heç bir canlının tayı-bərabəri olmayan həqiqi həyat sahibi.
6. Ey heç bir canlıyya möhtac olmayan həqiqi həyat sahibi.
7. Ey bütün canlıları öldürən həqiqi həyat sahibi.
8. Ey bütün canlılara ruzi verən həqiqi həyat sahibi.
9. Ey ölüləri dirildən həqiqi həyat sahibi.
10. Ey heç vaxt ölməyəcək həqiqi həyat sahibi Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!