Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (39)

1. Ey əzabından qorduqlarımızın ən xeyirlisi.
2. Ey itənilənlərin ən xeyirlisi.
3. Ey rəğbət edilənlərin ən xeyirlisi.
4. Ey istək umulanların ən xeyirlsi.
5. Ey məqsəd və qayələrin ən xeyirlsi.
6. Ey zikr edilənlərin ən xeyirlisi.
7. Ey şükür edilənlərin ən xeyirlisi.
8. Ey sevilənlərin ən xeyirlisi.
9. Ey nazil edənlərin ən xeyirlisi.
10. Ey ünsiyyətdə olunanların ən xeyirlisi.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!