Cövşən | Ərəbcə-Azərbaycanca (22)

1. Ey gözəlliyi aşkar edən.
2. Ey çirkinlik və qəbahıtin üstünü örtən.
3. Ey günah işləyəni dərhal cəzalandırmayın.
4. Ey eyiblərin üstünü açmayan.
5. Ey əfvi geniş olan.
6. Ey istədiyi kəslərin günahlarından gözəl şəkildə keçən.
7. Ey bağışlaması geniş, mərhəməti sonsuz olan.
8. Ey qullarına rəhmət qapıları açan.
9. Ey bütüb səssiz yalvarışların sahibi.
10. Ey bütün şikayətlərin son məqamı olan Rəbbim.

Nöqsanlardan uzaq Allah! Səndən başqa yoxdur ilah! Aman diləyirik səndən! Qoru bizi cəhənnəmdən!